Czystki w kierownictwach sądów

Czystki w kierownictwach sądów

Dnia 15 stycznia 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wystąpił, w trybie art. 27 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.), z wnioskiem do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wyrażenie opinii...
Sędziowie „gorszej kategorii”

Sędziowie „gorszej kategorii”

Projekt Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara przewiduje, że sędziowie powołani po 2018 r. są jednak „sędziami”. Pomimo tego nie będą mogli kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa i nie będą mogli nawet zgłaszać do niej kandydatów (w przeciwieństwie np. do innych...
Problemy „likwidatorów” spółek medialnych

Problemy „likwidatorów” spółek medialnych

Co w praktyce oznaczają zabawy spółkami medialnymi przez Bartłomieja Sienkiewicza? Jakie obowiązki mają wskazani „likwidatorzy” spółek i jakie mogą być dla nich konsekwencje „porządków” w mediach w związku z nieważną uchwałą Ministra Kultury? Stan na dzień dzisiejszy...