Prokuratorzy zaskarżają działania Adama Bodnara i Jacka Bilewicza

Do sądów rejonowych trafiło 8 pierwszych pozwów złożonych w imieniu Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych, bezprawnie pozbawionych możliwości kierowania jednostkami Prokuratury w następstwie działań Prokuratora Generalnego Adama Bodnara oraz „p.o. Prokuratora Krajowego” Jacka Bilewicza.

W pozwach tych „odwołani” Prokuratorzy domagają się m.in. ustalenia ich statusu służbowego oraz nakazania dopuszczenia ich do wykonywania obowiązków służbowych, podkreślając brak jakiejkolwiek skuteczności prawnej pism kierowanych przez „p.o. Prokuratora Krajowego” Jacka Bilewicza oraz działań Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

Powodowie podkreślają również zupełną nieskuteczność „odwołań” z delegacji wskazując, że w świetle obowiązującego w Polsce prawa jedyną uprawnioną osobą do podejmowania wobec nich decyzji personalnych jest I z-ca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski.

Pozwy zawierają stosowne wnioski o zabezpieczenie w celu natychmiastowego przywrócenia prokuratorów na stanowiska służbowe i funkcje w Prokuraturze.