Adam Bodnar – nowa funkcja, nowe poglądy

By Gov.pl, CC BY 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142471457

Nowe, samozwańcze władze Prokuratury Krajowej odmawiają udostępnienia dokumentów o odwołaniu przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego członków Krajowej Rady Prokuratorów oraz o powołaniu nowych prokuratorów. Odpowiedź Prokuratury Krajowej w tej sprawie opublikował na portalu „X” sędzia Kamil Zaradkiewicz[1].

Otóż stanowisko osób, które podają się za kierujące Prokuraturą Krajową (w pełnym porozumieniu z Prokuratorem Generalnym) pozostaje w rażącej sprzeczności z poglądem Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich z 2019 r. i zarazem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 sierpnia 2019 r. (Sygn. akt II SAB/Kr 269/19).

Co pisał obecny Minister Sprawiedliwości w 2019 r. i czym chwalił się na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich?

„Według Rzecznika nieuzasadniony jest pogląd, że akt nominowania prokuratora stanowi dokument wewnętrzny. Prowadzi to do naruszenia zasady jawności i powoduje brak transparentności procesu powołania prokuratorów. Z uwagi na władcze kompetencje prokuratora dotyczące sfery praworządności i zaufanie publicznego do osoby sprawującej tą funkcję, transparentność tego procesu jest szczególnie istotna. Orzeczenie ma zaś znaczenie dla ochrony podstawowych praw i wolności”[2].

Być może zatem należałoby bezwzględnie powiadomić Prokuratora Generalnego, że w Prokuraturze Krajowej łamane jest prawo obywatela, które tak leżało mu niegdyś na sercu.

Abstrahując jednak od zmiany poglądów Adama Bodnara należy przypomnieć, że w myśl art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.


[1] https://twitter.com/k_zaradkiewicz1/status/1752968496630137180, dostęp: 07.02.2024.

[2] Akt mianowania prokuratora to informacja publiczna. Wyrok WSA zgodny z wnioskiem Rzecznika, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/akt-mianowania-prokuratora-to-informacja-publiczna-sad-przyznal-racje-rpo, dostęp: 07.02.2024.