Manipulacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Michała Adamczyka (dziennikarza, który został powołany na prezesa zarządu TVP przez Radę Mediów Narodowych) o zabezpieczenie, kwestionujący uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telewizji Polskiej S.A. (obecnie w likwidacji) o odwołaniu poprzednich i powołaniu nowych władz Spółki przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak napisano w komunikacie resortu kultury i dziedzictwa narodowego: „Jest to merytoryczna decyzja Sądu Okręgowego, która oznacza, że sąd nie podziela stanowiska Michała Adamczyka o nieprawidłowości działań Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVP S.A. w likwidacji, na którym właściciela 100% akcji, tj. Skarb Państwa, reprezentował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”[1].

Powyższy komunikat jest jednak zwykłą manipulacją i zawiera nieprawdziwe informacje. Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie w sprawie pierwszych bezprawnych uchwał o odwołaniu i powołaniu nowych władz TVP. Nie dotyczył on natomiast uchwał o otwarciu likwidacji i powołaniu likwidatorów. Wniosek o zabezpieczenie stał się bezprzedmiotowy w sytuacji, w której Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz sam spowodował brak skutków uchwał odwołujących organy spółki za sprawą nowej sytuacji prawnej, która nastała wraz z powołaniem rzekomych likwidatorów.

Jest zatem manipulacją stwierdzenie, że sąd merytorycznie rozpoznawał sprawę o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVP S.A. Sąd ten rozpoznawał wyłącznie wniosek o zabezpieczenie, który następnie został oddalony ze względu na jego bezprzedmiotowość.


[1] Sąd oddalił wniosek Michała Adamczyka kwestionujący powołanie nowych władz TVP S.A., https://www.gov.pl/web/kultura/sad-oddalil-wniosek-michala-adamczyka-kwestionujacy-powolanie-nowych-wladz-tvp-sa, dostęp: 07.02.2024.