Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Naruszenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego

Naruszenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny to organ władzy sądowniczej mający na celu m.in. ocenę zgodności z ustawą zasadniczą pozostałych aktów normatywnych i eliminowanie niekonstytucyjnych aktów z obrotu prawnego. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani są przez Sejm, a...