„Adam Bodnar ponownie wraca na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich!” – czyli o konsekwencjach prawnych przyjęcia projektu ustawy „przywracającej praworządność” w Trybunale Konstytucyjnym

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy, która rzekomo ma przywrócić funkcjonowanie polskiego sądu konstytucyjnego. Jest w nim wiele niekonstytucyjnych pomysłów, ale to, co razi najbardziej, to art. 7 projektowanej ustawy wprowadzającej nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Okazuje się bowiem, że wszelkie orzeczenia wydane, jak to określają autorzy, z udziałem osoby „nieuprawnionej”, a więc sędziów Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka (a wcześniej Henryka Ciocha i Lecha Morawskiego) są „nieważne i nie wywołują skutków prawnych”. Jak to? A no po prostu tak ma postanowić władza ustawodawcza, pomimo oczywistej sprzeczności z art. 190 ust. 1 Konstytucji RP i oczywistej ingerencji w kompetencje władzy sądowniczej. Warto zatem uświadomić społeczeństwu, jaki chaos to spowoduje w państwie i jakie konsekwencje ma to dla „szarego” obywatela.

I. Jesteś Polakiem mieszkającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i masz sprawę do załatwienia w urzędzie? Po „przywróceniu praworządności” w Trybunale Konstytucyjnym, aby zachować termin na złożenie pisma, będziesz musiał przyjechać do Polski i wysłać przesyłkę w polskiej placówce pocztowej. Inaczej upłynie Ci termin. Wyrok z 30 października 2019 r. w sprawie P 1/18 jest nieważny.  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&dokument=18520&sprawa=20052…

II. Miałeś dług z chwilówki, o którym zapomniałeś, bo przeprowadziłeś się z miejsca zamieszkania i proces odbył się pod Twoją nieobecność 6 lat temu? Przykro mi. Po „przywróceniu praworządności” w Trybunale Konstytucyjnym niestety nie będziesz miał prawa do zaskarżenia wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Wyrok 26 listopada 2019 r. w sprawie P 9/18 jest nieważny.  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&dokument=18660&sprawa=20872…

III. Uzyskałeś w sądzie wyrok przeciwko nieuczciwemu pożyczkobiorcy i od 2 lat nie możesz się doprosić w sądzie o nadanie klauzuli wykonalności, aby skierować sprawę do komornika? Przykro mi, nie przysługuje Ci skarga na przewlekłość postępowania i nie możesz uzyskać rekompensaty finansowej z tego tytułu. Wyrok z 3 lipca 2019 w sprawie SK 14/18 jest nieważny.  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=2&dokument=18105&sprawa=20634…

IV. Odziedziczyłeś nieruchomość po dziadku, którą nagle urząd bez uprzedzenia wpisuje do ewidencji zabytków, co znacząco ogranicza możliwość przeprowadzenia w niej remontów i zmian budowlanych? Niestety, nie za bardzo możesz się temu przeciwstawić i kwestionować arbitralną decyzję organu administracyjnego. Takie prawo… Wyrok z 11 maja 2023 r. w sprawie P 12/18 jest nieważny.  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%2012/18…

V. Przedsiębiorco! Pamiętasz słynną sprawę „drukarza z Łodzi”, na którego przedstawicielka ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara złożyła zawiadomienie na Policję, bowiem ten odmówił druku materiałów organizacji LGBT, a przez to miał popełnić wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń? Tak, dobrze myślisz. Teraz ty też będziesz mógł stanąć przed sądem z zarzutem popełnienia tego czynu zabronionego. Wyrok z 26 czerwca 2019 r. w sprawie K 16/17 jest nieważny.  

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2016/17…

A to tylko część orzeczeń, które zostaną wyeliminowane. Tym samym do systemu prawnego wracają przepisy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za naruszające prawa i wolności obywateli.    

I teraz prawdziwa perełka:  

Adam Bodnar przestaje być Ministrem Sprawiedliwości i ponownie wraca na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, bowiem wyrok z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie K 20/20, w którym TK stwierdził niemożliwość „przedłużania” kadencji RPO „w nieskończoność” jest nieważny. A przecież sam Pan Minister w 2021 r. poddał się temu orzeczeniu i pokornie zrobił miejsce dla prof. Marcina Wiącka.