Bezprawne powołanie Prokuratora Krajowego

Dariusz Korneluk, https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/i-zastepca-prokuratora-generalnego-prokurator-krajowy-DK

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał prokuratora Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego. Niezależnie od tego, że urząd ten jest wciąż obsadzony przez prokuratora Dariusza Barskiego, należy podkreślić, że powołanie Prokuratora Krajowego bez opinii Prezydenta RP jest niemożliwe na gruncie obowiązującego polskiego prawa. Przepisy są jasne – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28.01.2016 r. Prawo o prokuraturze:

„Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się PO UZYSKANIU OPINII Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą”.

Co więcej, w ocenie specjalistów i znawców ustawy z dnia 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze, opinia Prezydenta RP MUSI być pozytywna, aby Prezes Rady Ministrów mógł powołać Prokuratora Krajowego. Oczywiście chodzi tutaj o miejsce nieobsadzone, co w omawianym przypadku nie nastąpiło.

Pogląd ten zawarto chociażby w publikacji „Prawo o prokuraturze. Komentarz”, wyd. II, Warszawa 2021 autorstwa prok. dra Andrzeja Kiełtyka – z-cy Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie za kadencji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, znanego eksperta Wojciecha Kotowskiego – sekretarza redakcji miesięcznika „Prokuratura i Prawo” i autora ponad 100 publikacji (w tym komentarzy) oraz adw. prof. Andrzeja Ważnego – członka Rady Naukowej miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych” i kwartalnika „Przedsiębiorstwo i Prawo”.

Konkludując – w świetle polskiego prawa Prezydent RP bierze aktywny udział w powoływaniu Prokuratora Krajowego i zastępców Prokuratora Generalnego. I nie tylko musi wydać opinię, ale musi kandydaturę zaopiniować POZYTYWNIE.